Episodes

19,617
The Fungies!: 1×3

Truffalo

S1 E3 / Aug. 20, 2020 The Fungies!
The Fungies!: 1×2

Sick Day

S1 E2 / Aug. 20, 2020 The Fungies!
Jujutsu Kaisen: 1×18

Sage

S1 E18 / Feb. 13, 2021 Jujutsu Kaisen
Jujutsu Kaisen: 1×13

Tomorrow

S1 E13 / Dec. 26, 2020 Jujutsu Kaisen
Jujutsu Kaisen: 1×8

Boredom

S1 E8 / Nov. 21, 2020 Jujutsu Kaisen
Jujutsu Kaisen: 1×7

Assault

S1 E7 / Nov. 14, 2020 Jujutsu Kaisen

Please disable your adblocker or whitelist this site!